Gönüllü Ajan

Ajan kelime anlamıyla; “Bir devlet ya da bir kuruluşça görevlendirilip onun amacı için gizli olarak çalışan kimse” olarak bilinsede biz ajanı; “sahibi için rakipleri içine onlardanmış görünerek giren,onlardan aldığı bilgi ve belgeleri sahibine ulşatıran” olarak tanımlarsak yerinde olur. Ajanlığın politik tanımı üç aşağı beş yukarı böyledir.   Politik tanımdaki Ajanın yine politik yaşamda ek görevleri olması kaçınılmazdır. bu görevlerin başında Ptovokatör ajanlık,gönüllü ajanlık gelmekte, “taraf için” en tehlikelisi ise gönüllü…